Food Karnataka Limited2019-07-25T09:28:35+00:00

ಆಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಿತ

ಆಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಿತ (ಎಫ್‍ಕೆಎಲ್), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪೆಕ್)ದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಎಫ್‍ಕೆಎಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕೃಷಿವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ & ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪೂರಕ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯುತವಾದ ಲಾಭ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಉದ್ದೇಶ

ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್‍ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಉತ್ತೇಜನ ಹಾಗೂ ನಿಗಾವಣೆ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಎಫ್‍ಕೆಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹುದ್ದೆ
1 ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಮಾನ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳುರು – 560 001.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳುರು – 560 001.
ಸದಸ್ಯರು
4 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.
ಸದಸ್ಯರು
5 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ & ಕೊಯ್ಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಹುಮಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
ಸದಸ್ಯರು
6 ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಇxಠಿ)
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
ಸದಸ್ಯರು
7 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು & ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಖನಿಜ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
ಸದಸ್ಯರು
8 ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಲಾಲ್‍ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 004.
ಸದಸ್ಯರು
9 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
ಸದಸ್ಯರು
10 ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ,
ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
ಸದಸ್ಯರು
11 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಆಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಿತ
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು